Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
30.09.2012 02:25 - Кюстендилски истории
Автор: lyubomirstoykov Категория: Политика   
Прочетен: 1982 Коментари: 4 Гласове:
2

Последна промяна: 30.09.2012 22:22

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
      От вчера разбрахме, че в Общинският съвет има съветници от коалиция Кюстендил, но не от заседание на Общинският съвет, а от медиите.

      Съветниците от кметската коалиция, искат оставка на Председателя на Общинският съвет, заради разпространявани решения на Общинският съвет, без да са спазени законосъобразните срокове за влизането им в сила ( препратката е към сайта на Дарик нюз ).

      Направи ми силно впечатление коментарът им за невлезли в сила решения, които са разпространени от Председателя на Общинският съвет, без да имат време да реагират съответно от Общинската администрация. Оставката се иска, заради решения 64ч71 от 30.08.2012г. Прилагам и тези решения, за да може всеки четящ, постинга ми да се запознае с тях, дневният ред и решенията на това заседание може да видите на сайта на Община Кюстендил, където решенията никога не се показват преди изтичане на седмият ден след приемането им.

      Постинга няма цел да коментира тези, решения, а да изрази мнението ми, че те са в сила от момента на гласуването им.

   Както се вижда от самите решения, в тях няма дата от която те влизат в сила, следователно те влизат в сила от момента на гласуването им.

   Господа съветниците, се позовават на Закона за местното самоуправление и местната администрация за сроковете за влизане в сила на решенията им, но там не видях никъде срокове след които решенията влизат в сила. Единственият срок, упоменат в този закон е срокът е за обнародването  им. Също така има срокове през което тези решения могат да бъдат върнати от кмета на Председателя на Общинският съвет за преразглеждане или да бъдат обжалвани пред Административният съд.

      В  момента ползвам публикация на закона за Местното самоуправление и местната администрация, последно изменение публикувано в ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г. и не мие известно да има по- нова редакция на този закон.

      Действието на общинските съветници от тази група е опит да пречат на работата на Общинският съвет. Те нормално вземат страната на кмета в спора му с Председателя на Общинският съвет и оформилото се мнозинство в него, но доводите им за оставка на са направо смешни. Време е да спомена и другата причина за исканата оставка – невъзможността на председателя да посготви в 14 дневен срок следващото заседание Общинският съвет, след като кмета уволнява техническият секретар на Общинският съвет и други проблеми възникнали около това уволнение. Секретарката  е уволнена по чл. 126 от кодекса на труда от Кмета, поради изпълняване на служебните си задължения. Според кмета на община Кюстендил, тя е нарушила чл. 126 от Кодекса на труда, като по заповед на е разнасяла не влезли в сила решения на Общинският съвет, по банките.  От декларацията на групата на съветници от коалиция Кюстендил, става ясно, че тя е разнасяла такива решения на 31.08.2012г. и евентуално е разнасяла решения и след извънредното заседание на Общинският съвет от 14.09.2012г., но преди връщането им от Кмета за преразглеждане. В този случай няма нищо  противозаконно.

       Ако наистина има заложени срокове, след които влизат в сила на решенията на   Общинският съвет, записани в закона за Местното самоуправление и местната администрация, има място за коментари след постинга.

      От случващото се последният месец, започвам да се чудя, кмета има ли желание да бъде приет отчета му за изпълнение на бюджет 2011г. и бюджетът за 2012г.

    След тази случка редовно заседание на Общинският съвет през месец септември, няма да има.

   Следват проблемните решенията от редовното заседание на Общински съвет Кюстендил от 30.08.2012г., според коалиция Кюстендил.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 64

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 5, ал. 1, т. 25 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, , Общинския съвет – Кюстендил,

Р Е Ш И:

1. Да се сезира АДФИ за извършването на проверка на цялата процедура по обществената поръчка № 399727 , преписка № 00426-2010-0006  за облигационния заем.

 ***

 Р Е Ш Е Н И Е

№ 65

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 5, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинския съвет – Кюстендил,

Р Е Ш И:

1. Изменя т.8.15. на Решение №635/27.05.2010 г., изменено с Решение 660/24.06.2010 г. на Общински съвет – Кюстендил както следва: Общински съвет – Кюстендил определя комисия, която да следи за целевото разходване на средствата от заема. Правата и задълженията на комисията при нецелево разходване на средства се уреждат с Правилник, приет от Общинския съвет, след обявяване на заема за сключен.

2. Създава  комисия от 9 общински съветници съгласно изменената  т.8.15. на Решение №635/27.05.2010 г., изменено с Решение 660/24.06.2010 г. на Общински съвет – Кюстендил както следва:    1. Вася Пантелеева Пешева

        2. Мая Йорданова Шишкова

        3. Олег Петров Смолички

        4. Стоян Кирилов Стоилов

        5. Росен Асенов Димитров

        6. Асен Иванов Динчев

        7. Иван Христов Пипонов

        8. Ангел Симеонов Джонев

        9. Кирил Йорданов Станчев

***

 Р Е Ш Е Н И Е

№ 66

На основание чл. 21, ал. 1, т.10 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 5, ал. 1, т.10 и т. 25 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинския съвет – Кюстендил,

 Р Е Ш И:

Изменя т.8.14. на Решение №635/27.05.2010 г., изменено с Решение 660/24.06.2010 г. на Общински съвет – Кюстендил както следва: „Председателят на Общински съвет – Кюстендил е неин представител по отношение на облигационерите.”

 ***

 Р Е Ш Е Н И Е

№ 67

На основание чл. 21, ал. 1, т.10 и  т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 5, ал. 1, т.10 и  т. 25 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинския съвет – Кюстендил,

 

Р Е Ш И:

Упълномощава и възлага на Председателя на Общински съвет – Кюстендил да изиска цялата информация от Централен депозитар  АД и от Фондова борса за облигационерите по облигационния заем.

***

 Р Е Ш Е Н И Е

№ 68

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 5, ал. 1, т. 25 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинския съвет – Кюстендил,

 

Р Е Ш И:

 

 Наема консултант на национално ниво във връзка с разходването на средства по облигационния заем.

 

***

Р Е Ш Е Н И Е

№ 69

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 5, ал. 1, т.  6, т. 8  и т. 10 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинския съвет – Кюстендил,

 

Р Е Ш И:

 Разходването на средства от облигационния заем за изграждане на МБК „Св. Иван Рилски” – гр.Кюстендил, да се осъществява по Решение на Общински съвет – Кюстендил.

 ***

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 70

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 5, ал. 1, т.  6, т. 8  и т. 10 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинския съвет – Кюстендил,

 

Р Е Ш И:

Разпореждането със средства от следните депозитни сметки:    

 -  депозитна сметка, открита в   „УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК” ,  IBAN BG 18 UNCR 70002520377227 от 5 000 000 лв. ;

      -  депозитна сметка, открита в  „МКБ ЮНИОНБАНК” АД, IBAN BG 10 CBUN 91952000408136 от 1 000 000 лв. ;

да се осъществява след Решение на Общински съвет – Кюстендил:

 ***

 Р Е Ш Е Н И Е

№ 71

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 5, ал. 1, т.  6 и т. 8  от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинския съвет – Кюстендил,

 

Р Е Ш И:

 Задължава Кмета на Община Кюстендил да възложи на предложен от ОББ АД – банката довереник на облигационерите, извършването на оценка на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 41112.504.1326, находящ се в гр.Кюстендил, ул.  „ Калосия”№19
Гласувай:
2
01. анонимен - бате, това никой нема да т иго чете
30.09.2012 13:36
нАправи си трудО да го съкратиш до 5-6-7-8 редА

оти оно не само у Кюстендил ората немат време, па малкУ ги интересува от другите краища на светО

остони си сос здраве, надевам се, че го имаш ..здрАвето:)
цитирай
2. анонимен - нАправи си трудО да го съкратиш до ...
30.09.2012 15:07
анонимен написа:
нАправи си трудО да го съкратиш до 5-6-7-8 редА

оти оно не само у Кюстендил ората немат време, па малкУ ги интересува от другите краища на светО

остони си сос здраве, надевам се, че го имаш ..здрАвето:)

убво бате, ама ти си го прочел, че се намери все некой да го прочете.
цитирай
3. анонимен - продавец консультант бижутерии
20.10.2012 06:14
Уважаемые господа!Хотите купить одежду не выходя из дому? Тогда читайте новость - <a href=http://lissyland.com/rpg/boards/highwayblues/member.php?action=profile&uid=288269>производство модной одежды </a> тапочки <a href=http://cspromod.ru/user/Coiviavyjag/>модные вечерние платья </a> красное свадебное платье <a href=http://dejavu.ua/>рюкзак купить оптом </a> колготки и чулки ... Хороших Вам покупок!
.:::.
<a href=http://kamagra-online.blog.hr/>c.o.d. saturday Kamagra Buying Online </a> - Online Order Kamagra delivered overnight : super Kamagra online sildenafil citrate : <a href=http://kamagra-prices.blog.hr/>Kamagra Oral Jelly 100mg </a> - Jelly Oral Kamagra
цитирай
4. анонимен - недорого женские сумки
20.10.2012 20:25
Здраствуйте!Оформить заказ выгодный для Вас! Тогда читайте новость - <a href=http://stroyon.ru/user/enunkblob/>интернет магазин одежды для молодежи </a> детские платья <a href=http://www.good-torrent.net/user/ReagPypenopay/>платье для новорожденной </a> платья в пол купить <a href=http://www.lamoda.kiev.ua/>бижутерия из глины своими руками </a> пижамы женские ... Удачи Всем!
.:::.
<a href=http://kamagra-wirkungsvolles.webstarts.com/>order Oral Jelly Buy Kamagra </a> - Kamagra UK seller kamagra silagra generic cialis Cheapest online pharmacy Kamagra plus : Buy Kamagra viagra : <a href=http://super-kamagra.blog.hr/>Kamagra wholesale Generic </a> - Kamagra 100mg Buy ajanta pharma
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: lyubomirstoykov
Категория: Други
Прочетен: 95530
Постинги: 51
Коментари: 89
Гласове: 255
Архив
Календар
«  Декември, 2018  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31