Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
28.04.2012 00:39 - За и против
Автор: lyubomirstoykov Категория: Политика   
Прочетен: 916 Коментари: 0 Гласове:
0

Последна промяна: 29.04.2012 02:02

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
 Изборите на 13.05.2012г. са за общински  съветници, а общинските съветници не са носители на програма за развитие на общината. Кмета на общината има задължение да представи програма за развитие на общината, пред  Общинският съвет. Програмата се разглежда на заседание и се утвърждава от Общинският съвет. Поради горе изложеното, Ние не сме разработвали програма за развитие на Община Кюстендил, а ще ви запознаем с нашето виждане за програмите за развитие на Община Кюстендил изготвени от кмета на общината и неговият екип. Казвам програмите, понеже на Сайта на Община Кюстендил има предложена и утвърдена програма 2007 – 2013г. По време на изборите 23.10.2012г. кмета на Община Кюстендил се кандидатира със своя програма бе избран още на първият тур. Все още не предложил за разглеждане и утвърждаване програма за развитие на Община Кюстендил за периода 2011 – 2015г. ( съгласно законовите разпоредби ).   Първо ще разгледаме приетата от Общинският съвет програма. Тази програма не е за целият мандат на Общинският съвет и ние ще разгледаме частта от  програмата за периода 2012 – 2013г. Ние като кандидати за общински съветници приемаме визията и  приоритетите за развитие на Община Кюстендил Общинският от плана за развитие 2007 – 2013 г. От тази програма има много малко неща които не са изпълнени, затова ще ги изброим и ще кажем дали ги подкрепяме:     Цел 3.1. Доизграждане, модернизиране и поддържане на техническата инфраструктура в съответствие с европейските стандарти Мярка 3.1.3. Модернизация и рехабилитация на остарялата водопроводната мрежа в цялата община. Доизграждане на пречиствателни станции за питейна вода  - по- голямата част от тази мрежа е обновена, но бихме подкрепили едно такова начинание ·         Представяне на общината в национални и международни бизнес форуми за привличане на инвестиции във високотехнологичните производства  - нямаме нищо против, но ако  има средства. ·         Изграждане на нови пречиствателни станции за питейни води: изграждане резервоар за питейна вода 300 м3 – висока зона, с. Богослов – да, но ако все още имаме нужда от резервоар. ·         Рехабилитация на водопровод  “Осогово” – да.    Мярка 3.1.4. Разширяване и модернизация на енергийната инфраструктура за внедряване на енергоефективни технологии и използуване на възобновяеми енергийни източници
 • Рехабилитация и модернизация на съществуващите ел. проводи и съоръжения  - не смятам, че това е работа на общината,  освен ако тели електропроводи не са собственост на общината. Ако участваме в проекти с възобновяеми енергийни източници, нашето  виждане е електропроводите да бъдат изградени от  нашите партньори, а не от общината.
 • Газифициране на общински сгради: изготвяне на работни проекти за газифициране  и газифициране на общински сгради, в съответствие с ИП на “Овергаз” за 25 общински сгради – да при налични средства 
Цел 3.2. Създаване на благоприятни условия за труд, отдих и бизнес на територията на общината и за привличане на младите хора    Мярка 3.2.1. Доизграждане, преструктуриране и модернизиране на социалната инфраструктура и нейната материално-техническа база
 • Саниране на общински административни сгради и културни институции – това се прави и до сега, но ние сме съгласни това да става при строг контрол на провеждане на търговете за обществени поръчки и качеството на изпълнение
 • Подобряване на обществената техническа инфраструктура  и изграждане на жилища за етническите малцинства в кв. “Изток”, гр. Кюстендил – това като идея е добро, знаете че започнаха индикации за правеното на това – имаме резерви относно начина за изграждане, като цяло идеята е добра, но трябва да се внимава много, желателно е да се работи със средства по Европейски програми или осигурени дарения от фондации, не очакваме финансиране от държавният бюджет.
   Мярка 3.2.6. Увеличаване на социалните услуги, предлагани на територията на общината, както и тяхната ефективност и партньорство с НПО
 • Изграждане на дом за възрастни хора – с. Шишковци – по-точно можем да говорим по този въпрос след запознаване с проектите и начин на финансиране, идеята е добра, мисля че има сгради които могат да се преустроят; 
Цел 4.1. Опазване на биологичното разнообразие и околната среда и щадящо използване  ·                Реконструкция и изграждане на нови зелени площи в община Кюстендил  ·             Провеждане на лесозащитни мероприятия  и оптимизиране състоянието на зелените площи в лесопарк “Хисарлъка”.
    И двете са предвидени за 2012г., при наличие на средства да ако бъдат включени в бюджет 2012г.                                                                                                                                                           Мярка 4.2.3. Разработване на адекватни на местните ресурси туристически продукти, предимно в областта на използуването на богатия ресурс от минералните води ·               Реновиране и модернизиране базите на специализираните лечебно - профилактични и възстановителни комплекси  за ефективно използване на богатият ресурс от минерални води за развитие на комплексен туризъм и в частност на здравния туризъм – да на тези които са Общинска собственост. Ако са отдадени под нае, ще предизвикаме проверка за ефективността от използването им.                  С      Сега започваме с предизборната програма на кмета на Община Кюстендил.  Основните акценти в тази програма са:

 •          Работни места
 •          Водоснабдяване
 •          Здравеопазване
 •          Социални грижи
 •           Инфраструктура
 •           Спорт
 •           Трансгранична търговия
 •           Традиции
 •           Култура
 •           Туризъм
 •           Екология
 •           Младежка активност             Започваме с първото и може би най- голямо обещание: ·         СЪЗДАВАНЕ на 1700 работни места в областта на балнеологията, туризма, леката промишленост и земеделието- това е едно много смело обещание, да не кажа неизпълнимо. Но ние сме за запазване на съществуващите работни места и разкриване на нови. Не нормално да се цитира цифра. Като се вземат в предвид програмните документи на ЕНП, ние не против разкриване на работни места. За да се развива Кюстендил, е необходимо да се създават нови работни места. Ние ще работим за създаването на работни места, дори и да не влезнем в ОС.
 •       ИЗГРАЖДАНЕ на зона за фитнес и активен спорт на открито, която ще бъде пригодена и за хора със специални потребности - подкрепяме
 •     ОБОСОБЯВАНЕ на улица на традиционните занаяти - интересно като идея, бихме подкрепили такава идея, след разискване и обществен консенсус за мястото на изграждане;
 •      СЪЗДАВАНЕ на общинско ВиК дружество, за да намалим цената на водата с 30% и тези средства да се реинвестират в нашата община; - тук трябва да се уточни какво точно, се има в предвид, въпроса е дискусионен. Кандидатите от листата на ЕНП биха подкрепили, всяка идея, която е вполза на хората от община Кюстендил
 •   ПРОДЪЛЖАВАНЕ на изграждането на велоалеи и спортни площадки –подържаме, но нашите предпочитания това да става с пари от Европейски програми;
 •     ИЗГРАЖДАНЕ на нов дом за възрастни хора в сградата на дома за деца в Хисарлъка;
 •        СЪЗДАВАНЕ на дневни клубове по интереси във всеки населени места;
 •       ВЪЗРАЖДАНЕ на шопинг туризма, чрез възстановяване на ДДС на купувачите от съседните страни, които пазаруват в Кюстендил – смятаме че това е в правомощията  на държавата, а не на Общината
                       ИНФРАСТРУКТУРА  
 •       ОПТИМИЗИРАНЕ на междуселищния транспорт – ако под оптимизиране , се разбира намаляване – категорично не, при увеличаване, равномерно покритие на деня с автобуси, линии след 20:0 часа, субсидиране на транспорта при финансова възможност на общината. Второто го бихме подкрепили;
 •      ИЗГРАЖДАНЕ на енергоспестяващо улично осветление във всички селища на общината – много модерна идея, бихме я подкрепили след проект, койтодоказва ползата от това начинание, ако сроковете за възвръщане на инвестиция са разумни и ако последващата поддръжка не е прекалено скъпа ;
 •       АСФАЛТИРАНЕ на останалата част от пътната мрежа в града и селата – ако не само предизборно обещание, това са неща, които се правят като има излишни пари или парите са от друг. (); 
         ИКОНОМИКА 
 •        ИЗГРАЖДАНЕ на аграрен информационен център с общински средства, който да подготвя проекти за финансиране на земеделските производители и да ги консултира за възможностите за получаване на субсидии по европейските фондове – много добра идея, но това е дискусионно, трябва да има свободни пари,  имаме опасения за …..
 •      СТИМУЛИРАНЕ на производството на висококачествени екологични продукти с използването на съвременни енергоспестяващи и екологични технологии за производство на висококачествена земеделска продукция –много хубаво казано, но очакваме разяснение, какво точно значи.
 •     ИЗГРАЖДАНЕ на регионална стокова борса за реализация на земеделската продукция, която да осигури по-лесен достъп до пазара – за това може да дискутираме, но дано да няма предвид борса от рода на животинският пазар;
 •       ЗАСИЛВАНЕ на инициативата „Произведено в Кюстендил” с организиране на специална изложба в София и Пловдив и участие на Пловдивския панаир,както и на международните панаири – рекламата е много важна, може да го подкрепим, само при наличие на свободен общински паричен ресурс или финансиране от друго място, но без да става гарант Общината.
 •    ИЗРАБОТВАНЕ на рекламна стратегия на общината, популяризираща възможностите за инвестиции в региона, разпространена на всички европейски езици – да;
 •    ТЪРСЕНЕ И ПРИВЛИЧАНЕ на инвеститори в областта на високотехнологични производства и сфери, за ангажиране свободната работна ръка – ние сме също за привличане на инвеститори особено във високотехнологичните производства и сфери, но трябва да сме сигурни с какви специалисти  разполага общината;
 •    ПРИВЛИЧАНЕ на наши и чужди капитали за създаване на съвместни сдружения за рационално използване на земеделските земи, чрез сключване на дългосрочни договори за засяване на пустеещи земи с култури, използвани за производство на биогорива – дискусионно, но по- скоро бихме подкрепили такова начинание, но не само отнасящо се до производство на биогорива.
 •       СТИМУЛИРАНЕ на предприемачеството в сферата на туризма, включително развитие на културен, селски, ловен и риболовен туризъм – ако ни бъде обяснено как ще става това стимулиране  може да го подкрепим.
 •       УВЕЛИЧАВАНЕ на общинска полиция с 15 щата за охраняване на земеделските масиви от посегателствата на закононарушители – необходимо е да се охранява земеделската продукция ( тя е на открито), но в началото на годината имаше индикация за съкращаване, а не за увеличаване на щатове ев общинската охрана. Трябва да се помисли за въвеждане на такава охрана, но по кметства, а не централно.
 •     СТИМУЛИРАНЕ сдружаването на земеделски сдружения по браншове – зеленчукопроизводители, овощари, зърнопроизводители и др. – това е добра идея, не може да стане с решения на общинският съвет, а трябва да се разяснява какви са предимствата. Може да се реализира без да участва общината.
 •      СТИМУЛИРАНЕ на производството на селскостопанска продукция за ескпорт в Европейски съюз, Русия и Близкия изток - череши, ябълки, сливи картофи, пшеница и др. – чудно нещо, какво ще се постигне със стимулиране, необходимо е намиране на пазари там и износители, не винаги земеделските производители могат да бъдат и износители дори да са в сдружение.
                         ОБРАЗОВАНИЕ    
 •       СЪЗДАВАНЕ на общински фонд за стипендии за ученици от 7 до 12 клас. Стипендиите ще бъдат на стойност от 50 до 300 лв. Те ще могат да бъдат получавани от учениците след участието им в изпитен тест в края на всяка година .Всеки, който е покрил над 80%от точковия актив, ще получава такава стипендия – идеята е добра, но за да се реализира са необходими свободни парични ресурси, едва  ли ще стане през този мандат;
 •       ПРЕОБРАЗУВАНЕ на всички детски градини в ОДЗ, където ще има яслени групи и няма да се налага на родителите да местят децата си от едно място на друго, когато малчуганите навършат 3годишна възраст и трябва да отидат в детска градина- да;
 •          РАЗКРИВАНЕ на детска кухня във всяка детска градина и във всяко училище в града за да могат майките да правят заявки и да получават храна за децата си в най- близкото до дома им училище или детска градина- за
 •        ОТКРИВАНЕ на нова художествена гимназия ,като практическите занятия ще се провеждат в сградата на ОУ”Андон и Стойна Виячеви” и в къщата-музей”Владимир Димитров – Майстора” в с. Шишковци- интересно, но не.
 •          СЪЗДАВАНЕ на обучителен център за специалисти в областта на високите технологии-когато бъде внесена докладна записка тогава ще решим;
 •       ПОДОБРЯВАНЕ на материалната база в учебните заведения и детските градини, изграждане на нови детски площадки във вкички квартали на града, както и в 71 населени места- добра идея, но само там където има нужда ;
 •       СЪЗДАВАНЕ на център за изучаване на европейски езици и осигуряване на финансирането му по програмите на ЕС- ще го подкрепим;
 •       РАЗВИТИЕ на формите за извънкласна дейност,курсове по опознаване на даденостите на града ни – ако успе да убеди децата да участват го подкрепяме, но първо пилотен проект.
 •          РАЗШИРЯВАНЕ ролята на училищните настоятелства в образователната политика на общината – до границите позволени от закона.
 •      СЪЗДАВАНЕ на програма „Икономика на знанието”, чрез включване на бизнеса, браншови организации и местната власт. Насочване на млади хора за обучение в необходими за бизнеса в общината специалности и стимулирането му за реално сътрудничество с училището при подготовката на младите хора – да.
 •           ПОДКРЕПА на младите хора за участието им в икономическия и обществен живот на общината- след дискусия;
 •      НАСЪРЧАВНЕ създаването и развитието на младежки структури за участие в неправителствени организации и разработване на проекти за стимулиране на младежки инициативи ограничаващи разпространението и употреба на наркотици и намаляване агресивността и апатията сред младежите -  добро пожелание.
 •      СТИМУЛИРАНЕ на спортните кубове, поддръжка на спортните бази, подкрепа на частната инициатива в спорта - да.

             ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ  
 •        ДОВЪРШВАНЕ на започнатото строителство на Балнеоложки комплекс ”Св. Иван Рилски”, създавайки условия за обучение на висококвалифицирани специалсти в областта на кинезитерапията, рехабилитацията, балнеологията и туризма – да, със средствата от облигационния заем.
 •      ОСИГУРЯВАНЕ на достъпно здравеопазване за всички и гарантирано ефикасно, с привличането на водещи специалисти- да;
 •           ОСИГУРЯВАНЕ на достъпна среда и необходимите пособия за равноправно участие в живота и развитието на общината на хората с увреждания- да;
 •        ЗАКУПУВАНЕ на апаратура за хората в неравностойно положение - бели бастуни за незрящи хора, говорящи апарати за измерване на кръвно налягате, говорящи часовници, говорящи будилници с термометър, говорящи калкулатори , измервателни уреди с релефни деления- да
 •        РЕМОНТИРАНЕ на здравните служби в останалите селища, в които това не е направено – само ако има кои да я използва.
 •      РАЗРАБОТВАНЕ на програма за информиране на гражданите в сферата на здравеопазването – след като е готова програмата, ще я обсъдим;
 •     СТРАТЕГИЯ за социалната адаптация и интеграция на възрастни и деца в неравностойно положение - да;
 •      ПОДПОМАГАНЕ и развитие на малцинствата, изработване на стратегия за изграждане на граждански сдружения за контрол върху ефикасното изразходване на средствата за социални цели - да.
        КУЛТУРА
 •         ПРЕВРЪЩАНЕ на Кюстендил в европейска столица на културата – да, но без харчене на общински средства ;
 •     ДОВЪРШВАНЕ и превръщане на художествената галерия в дворец на културата, който постепенно да се превърне в културен обект с международно значение -да;
 •       ПРОДЪЛЖАВАНЕ изграждането и поддръжката на православните храмове във всяко населено място в общината – може да подпомагаме, такова строителство, но всичко подлежи на преценка;
 •    СЪЗДАВАНЕ на Център за подпомагане и разработване на проекти в читалищата – да, като им се оказва методическа помощ;
 •       ЗАПАЗВАНЕ на културните празници и обогатяване на културния календар – интересно начинание, но без излишно харчене;
 •    ПОДДЪРЖАНЕ на традицията за организирането на големи концерти с местни, национални и чуждестранни изпълнители – смятаме, че това е прекалено скъпо начинание, след намиране на спонсори може ;
 •       ОРГАНИЗИРАНЕ на фестивал на природните елементи – Бърдуче – 2011-2013г. ;
 •        НАДГРАЖДАНЕ на съществуващото кино в 3Д-кино - може;
 •       СЪЗДАВАНЕ на балкански театрален фестивал като идея е добре, но след като се стабилизира финансово общината;
 •      ПРЕВРЪЩАНЕ на Кюстендил в Балкански културен център, благодарение на добре разработени трансгранични проекти в областта на културата – като идея е добре, но след като се стабилизира финансово общината;
 •        ИЗГРАЖДАНЕ на звукозаписно студио – не;
 •     ПРОГРАМА за развитие и подпомагане на самодейните групи за участие в регионални и национални прояви –всичко това може да стане, след финансово стабилизиране;
 •   РАЗРАБОТВАНЕ на цялостна програма за запазване на традициите и културната идентичност в общината - да;
 •       СЪЗДАВАНЕ на център за съхраняване на културното наследство, развитие на местния фолклор и традиции; активно представяне на традиционната и съвременна култура на региона в национален и международен мащаб - да;

     ЕКОЛОГИЯ

 •     ЗАЛЕСЯВАНЕ на пустеещите общински земи с цел община Кюстендил да получи „Зелен флаг” като екологично чиста община и усвояване на проекти по европейските програми за екология – това може да стане, след като се прецени поотделно за всеки терен;
 •     СЪЗДАВАНЕ на дългосрочна стратегия на общината за подобряването на качеството на живот на нейните жители, която да гарантира здравословна и благоприятна среда и запазване на богатото природно наследство на основата на устойчиво управление на околната среда - да;
 •       ЕФЕКТИВНОТО управление на водните ресурси, за да се осигурят достатъчни количества вода с необходимите качества – да, но след прехвърляне на язовирите на държавата, това вече не зависи от общината;
 •      СЪЗДАВАНЕ на информационна и образователна програма за приобщаване на хората към общата идея да запазим природата и нейните ресурси - да;
        МЛАДЕЖКА АКТИВНОСТ     ФОРМИРАНЕ и последователно провеждане на политика, която да даде на младите хора равен старт за участие в икономическия и обществения живот чрез делегирането им на права и отговорности от страна на държавата и местната власт, на основата на активната подкрепа и партньорството - да.
 • Наркотиците, злоупотребата с алкохол и агресивното поведение се превръщат в едни от най-големите бичове на нашето време.
 •         Като основно средство за изграждане на здравословен начин на живот и превенция срещу тези проблеми е ускореното развитие на ученическия спорт и спорта за всички – да;
 •           НАСЪРЧАВАНЕ, създаването и развитието на младежки структури за активно участие (Неправителствени организации, сдружения, групи и центрове), в рамките на които младите хора да инициират и да поемат пряка отговорност за разработването и изпълнението на проекти (социални, културни и икономически) и наред със семейството и училището да се превърнат в стълбове на социалното единство в общината или региона – да , но без финансиране от страна на общината.
 •         Свободното сдружаване на младите хора е най-краткият път за постигане на общите им цели - ?.
 •          ПРИОРИТЕТ в програмата за младите хора е съхраняването и развитието на българските културни традиции в контекста на европейските измерения и стимулирането създаването на нов европейски модел на младежка активност - да.
                         Гласувай:
0
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: lyubomirstoykov
Категория: Други
Прочетен: 95595
Постинги: 51
Коментари: 89
Гласове: 255
Архив
Календар
«  Декември, 2018  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31