Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
05.02.2012 18:41 - За изборите и местното самоуправление
Автор: lyubomirstoykov Категория: Политика   
Прочетен: 934 Коментари: 0 Гласове:
-1

Последна промяна: 05.02.2012 19:37


                 В Кюстендил предстоят избори за общински съвет .Очакванията са това да бъдат вяли избори с ниска изборна активност, въпреки важността им.Това са изборите които, ще определят лика и развитието на Община Кюстендил следващите три четири години.                 Жителите на Община Кюстендил, трябва да разберат  че местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност в сферата на: 1. общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация; 2. устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея; 3. образованието; 4. здравеопазването; 5. културата; 6. благоустрояването и комуналните дейности; 7. социалните услуги; 8. опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси; 9. поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници; 10. развитието на спорта, отдиха и туризма.                 За да участват в управлението на общината е необходимо гражданите да изберат основният орган за  управление на Общината – Общинският съвет, по- точно членовете му, които реализират управлението от името на гражданите и в полза на гражданите. Правомощия на Общинският съвет са: 1.     създава постоянни и временни комисии и избира техните членове; 2.     одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината, района и кметството по предложение на кмета на общината; 3.     избира и освобождава председателя на общинския съвет; 4.     определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината; 5.     приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му; 6.     определя размера на местните такси; 7.     приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства; 8.     приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на общината в техните органи; 9.     приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон; 10.   приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията; 11.   приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности; 12.   определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура; 13.   приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество; 14.   приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях; 15.   създава райони и кметства при условия и по ред, определени със закон; 16.   прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината; 17.   приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение; 18.   обсъжда и приема решения по предложения на кметове на райони и кметства по въпроси от своята компетентност; 19.   приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност; 20.   одобрява символ и печат на общината; 21.   удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани; 22.   решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи, включително за обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на територията на общината, района, кметството или населеното място по предложение на кмета на общината след съгласуване с областния управител; 23.   упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове.                 За да изпълнява правомощията си, общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.                 Задафункционира Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността си, на дейността на комисиите и взаимодействиетос общинската администрация.                 От изложеното до тук, се разбира, че общинският съвет не е придатък на кмета на общината,а е самостоятелен и независим орган, който управлява Общината съвместно и чрез кмета. Орган който взема решения и упълномощава кмета, да ги изпълни, като контролира изпълнението им.                 Дано по- горе написаното, от мен да накара гражданите на Община Кюстендил, да разберат важността на момента, избори за Общински съвет и да упражнят правото си на глас, а не да тръгнат на разходка или да засаждат градините си. Вярно времето за гласуване, ще бъде много подходящо за горните дейности, но не трябва да забравяме, че ние определяме начина си на живот и трябва да гласуваме.                 Преди да се гласува е необходимо, да се помисли, да се поинтересува, кой какво предлага, как ще действа с програмата на вече избраният кмет, какво ще подкрепи или няма да подкрепи от нея и защо.                 При избора на общински съветници, избирателите в Кюстендил, трябва да вземат предвид, отношението на различните политически сили, към вече изтегленият облигационен заем и така нареченият „Здравен Център“.                 Граждани на Кюстендил, бъдете активни на предстоящите избори, но не само по- време на изборите, но и по- време на предизборната кампания и след избирането на Общинският съвет. Никога не забравяйте Кюстендил е Ваш, общината не принадлежи на плитически партии и техни коалиции.Гласувай:
0
1Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: lyubomirstoykov
Категория: Други
Прочетен: 95489
Постинги: 51
Коментари: 89
Гласове: 255
Архив
Календар
«  Декември, 2018  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31